Dostop do vsebin, povezanih z alkoholom,
po slovenski zakonodaji mlajŠim od 18 let ni dovoljen.